پيام مدیر عامل پرینت
اینجانب علی اکبر بالازاده بسیار خوشحال هستم که به عنوان یک خدمتگزار کوچک ایرانی در خدمت تولید و هم وطنان عزیزم هستم. از اینکه در چرخۀ تولید توان این را دارم پاسخگوی بخشی از نیازهای این محصول در کشور داشته باشم و افرادی را در این بخش مشغول کار و کسب درآمد کنم، ایزد منان را بسیار شاکر و سپاسگزارم.
هدف و آرزوی ما این است که با تولید محصولات بسیار با کیفیت و با قیمت پایین و متنوع و با طرح های روز دنیا بتوانیم شاهد روزی باشیم که هیچ کس به دنبال جنس چینی نباشد.
پروردگارا ما را در راندن کشتی وجود در اقیانوس هستی و رساندن آن به ساحل حقیقی موفق فرما.